REKLAMACJA TOWARU

 

Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona) Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art.556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014r, pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

Kupujący musi wysłać wadliwy produkt wraz z formularzem reklamacji (dostępnym na naszej stronie) na adres:

  1. Aleje 11 Listopada 91, bud 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Kupujący ponosi koszty wysyłki.

Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Kupującego o decyzji.

 

Formularz reklamacji do pobrania tutaj